Åmotan – å møte

Åmotan like sør for Gjøra i Sunndalen må oppleves, for maken til dette stykket vassdragsnatur finnes ikke i Norge, og knapt noe annet sted heller.

Et virkelig unikt, norsk naturfenomen. Bratte fjellstup, morenerygger og terasser skaper et vifteformet elvesystem hvor syv vassdrag møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. Området er tilrettelagt med godt merkede stier med tilhørende kart. Alle stiene gir fantastiske naturopplevelser i et helt særegent landskap, og gir muligheter for valgfrihet innen tyngde på turen. Vil man gå enda mer etter denne opplevelsen er det stier som går i flere retninger og legger opp til variasjon i terreng og lengde på turene videre innover det vakre landskapet.