OM OSS

Visit Waterfalls AS ble stiftet 23.februar 2017 med blanding av grunneiere, næringsaktører og KNT som eiere i selskapet.

Formålet er å bygge opp en kommersiell bærekraftig opplevelsesarena knyttet til Åmotan – Grøvudalen Landskapsvernområde og Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark, til glede for besøkende og til nytte for ringvirkning, sysselsetting og verdiskaping for lokalsamfunn i Øvre Sunndal.

Visit Waterfalls vil hovedsakelig selge opplevelser i Åmotan, på Jenstad, Svisdal, Svøu, Middagshjellan, Vangshaugen og fjellområdet for øvrig.

HOVEDMÅL – Forvaltningsmyndigheter

Gi økt grunnlag for kvalitativ formidling og skape stoppeffekt gjennom infopunkt for verneområder og infosenter for fiskesperre lokalisert i knutepunktsenter Sunndalsporten, og kanalisere/formidle innfallsport til verneområder og nasjonalpark.

HOVEDMÅL – Besøkende

Produktutvikling rettet mot besøkendes behov av kultur og naturopplevelser tufta på Geoturisme, Vern gjennom bruk og lede veg til økt opplevelsestilbud av høy kvalitet med sikte mot arbeid for helårsdestinasjon.

HOVEDMÅL – Lokalbefolkning

Gi bedre rammer for positiv næringsutvikling for lokale næringsaktører som satser på reiseliv, skape sysselsetting og ringvirkningseffekter, utnyttet lokale leverandører av mat, service, aktivitet, overnatting, transport, formidlingstjenester.

Kontakt

Visit Waterfalls AS

booking@visitwaterfalls.no 

Mobil: +47 915 54 801

Org. nr. 918 855 025MVA

For booking av selskap, konferanse, bedriftsbesøk, skoler, event ta kontakt: booking@visitwaterfalls.no

Hvordan komme hit