Visit Waterfalls AS er stiftet 23 feb. 2017!

Følgende eiere i liste under har signert stiftelsesdokument og selskapet Visit Waterfalls AS er under etablering og registrering i Brønnøysundregistrene.

Prosjekt Øvre Sunndal er initiativtaker og pådriver i lag med sentrale aktører i tilknytning Åmotan – Grøvudalen Landskapsvernområde og Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. Prosjektet vil ha en prosjektleder funksjon i den viktige oppstartsfasen og sette utvikling i sammenheng med info-punkt og infosenter for fiskesperre i Sunndalsporten. Videre er hensikt å gi ekstra næringsinntekt til grunneiere, landbruk, økt trafikk til reiselivstilbydere, samt bevaring av kulturlandskapet og holde tradisjoner i hevd blant Fjellgardene i Åmotan og seterliv spesielt.

Søknad om finansiering i etableringsfasen er til vurdering hos Miljødirektoratet, Fylkesmann i Møre & Romsdal, Sunndal kommune i første omgang.

Mer nyheter følger! For spørsmål, mer info; ta kontakt egil@suns.no

Klikk her for referat: Referat og utvidet frist aksjekjøp Visit Waterfalls AS

Klikk her for presentasjon med prognosetall traktorsafari: Stiftelsesmøte Visit Waterfalls AS 9 feb 2017

Klikk her for innblikk traktorsafari og tilbud tilhenger: Traktorsafari tilbud Visit Waterfalls

Kikk her for søknad SuSu-programmet, Sunndal kommune (SUNS): Søknad SuSu-programmet prosjekt Øvre Sunndal for Visit Waterfalls AS 2017

Bakgrunn:

Prosjekt Øvre Sunndal har levert inn 3 rapporter til Miljødirektoratet i desember og fått behandlet negativt resultat; søknad SuSu programmet godkjent, og ny vurdering Innovasjon Norge M&R, samt søknad til Sunndal kommune, og oppdatering revidert utgave av infosenter for fiskesperre.

med vedlegg

 

Presentasjon av prosjektet her – basert på muntlig gjennomgang:

visit-waterfalls-sp-28-nov

Kommersiell mulighetsstudie turismeutvikling:

amotan-turisme

Påbegynt arbeid med en masterplan for Øvre Sunndal:

disp-masterplan-versjon-4

Zipliner utredning:

project-zipline-amoten-sunndal prospekt-emisjon

Åkrafjorden som case for en opplevelsesaktør i Øvre Sunndal:

prospekt-emisjon

Innspill og kommentarer mottas med takk.

Nytt styringsgruppemøte tar til 9 jan. 2017. Meld gjerne inn saker som ønskes til agenda til noen i styringsgruppen:

Styreleder: Leif Larsen, GBU, leif@ottemsoyen.no

Esther Eriksen, Sunndal kommune, Ester.Aalbu.Eriksen@sunndal.kommune.no

Egil Ørjan Thorsen, PL SUNS, egil@suns.no

Leif Gustavsen, Sunndalsporten Eiendom leif.kare.gustavsen@hydro.com

Per Helge Malvik, SUNS, per.helge@suns.no

Ragnhild Nisja, GBU, ragnhild.nisja@ntnu.no

Synnøve Valla, FMLA, fmmrsyva@fylkesmannen.no

Lillian Sæther, MR fylke, lillian.sether@mrfylke.no

For budsjett og regnskap: Anne Gulla Hagen anne@suns.no

Helsing Egil Ørjan egil@suns.no

mi7a0074 mi7a0230mi7a0457mi7a0360 mi7a0663 mi7a0575 mi7a0500 mi7a0093 mi7a0098 mi7a0119 mi7a0129 mi7a0134 mi7a0250 mi7a0540 mi7a0504mi7a0352mi7a0500

All photos credit: Tina Stafren www.fotograftina.se